Mae'r galw am gerbydau trydan yn gryf, bydd cynhyrchiad Chevrolet Bolt EV yn cynyddu 20%

Ar Orffennaf 9, bydd GM yn cynyddu cynhyrchiant cerbydau trydan 20% Chevrolet Bolt i ateb galw uwch na'r disgwyl yn y farchnad. Dywedodd GM, yn yr Unol Daleithiau, Canada a De Korea, bod gwerthiannau byd-eang Bolt EV yn hanner cyntaf 2018 wedi cynyddu 40% o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd.

2257594

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol GM, Mary Barra, mewn araith ym mis Mawrth y gallai cynhyrchiad Bolt EV barhau i gynyddu. Mae'r Chevrolet Bolt EV yn cael ei gynhyrchu yn ffatri Lake Orion ym Michigan, ac mae ei werthiannau marchnad wedi bod yn brin. Dywedodd Mary Barra mewn cynhadledd yn Houston, “Yn seiliedig ar y galw byd-eang cynyddol am y Chevrolet Bolt EV, gwnaethom gyhoeddi y byddwn yn cynyddu cynhyrchiad Bolt EVs yn ddiweddarach eleni.”

2257595

Bolt Chevrolet EV

Yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, gwerthodd Bolt EV 7,858 o unedau yn yr Unol Daleithiau (dim ond yn y chwarter cyntaf a'r ail chwarter y cyhoeddodd GM werthiannau), a chynyddodd gwerthiannau ceir 3.5% o hanner cyntaf 2017. Dylid nodi bod Bolt's y prif gystadleuydd ar hyn o bryd yw Nissan Leaf. Yn ôl adroddiad Nissan, cyfaint gwerthiant cerbyd trydan LEAF yn yr Unol Daleithiau oedd 6,659.

Dywedodd Kurt McNeil, is-lywydd busnes gwerthu GM, mewn datganiad, “Mae’r allbwn ychwanegol yn ddigon i ddal i fyny â thwf gwerthiant byd-eang Bolt EV. Bydd ehangu ei stocrestr ym marchnad yr UD yn gwneud ein gweledigaeth o allyriadau sero yn y byd yn fwy Cam yn nes. ”

Yn ogystal â gwerthiannau uniongyrchol a rhenti i ddefnyddwyr, mae'r Chevrolet Bolt EV hefyd wedi'i drosi'n awtobeilot Awtomeiddio Mordeithio. Dylid nodi bod GM wedi caffael Cruise Automation yn 2016.


Amser post: Gorff-20-2020